Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Finnsjön, K27 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-17 Stoppdatum 2014-08-17
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 14561
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 53,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Båt
Kommentar: