Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FERSJÖN, 633883 143286 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-03-26 Stoppdatum 2010-03-26
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 5570
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: