Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA032, 2504 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-24 Stoppdatum 2015-03-24
Mängd (ton): 16,59 Kostnad totalt: 26229
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: