Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFAL012, 361 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-17 Stoppdatum 2015-11-17
Mängd (ton): 9,94 Kostnad totalt: 13715
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: