Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA003, 2016 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-25 Stoppdatum 2015-10-25
Mängd (ton): 2,99 Kostnad totalt: 4796
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: