Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA020, 2026 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-26 Stoppdatum 2015-10-26
Mängd (ton): 27,50 Kostnad totalt: 44156
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: