Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI001, 2831 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-03 Stoppdatum 2015-12-03
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4210
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: