Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-05-04 Stoppdatum 2015-05-04
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 4399
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: