Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHER021, 1792 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-16 Stoppdatum 2015-08-16
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3346
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: