Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-02 Stoppdatum 2015-11-02
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 7126
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: