Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLJ002, 3260 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-07 Stoppdatum 2015-08-07
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3566
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: