Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKAR014, 3253 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-13 Stoppdatum 2015-08-13
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3346
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: