Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKLE003, 447 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-10 Stoppdatum 2015-08-10
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3653
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: