Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK001, 3120 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-20 Stoppdatum 2015-08-20
Mängd (ton): 3,99 Kostnad totalt: 6301
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: