Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK035, 3151 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-19 Stoppdatum 2015-08-19
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4823
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: