Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN050, 2320 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-17 Stoppdatum 2015-11-17
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 11835
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: