Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN056, 2326 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-18 Stoppdatum 2015-11-18
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6668
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: