Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLIR018, 1604 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-07 Stoppdatum 2015-08-07
Mängd (ton): 6,40 Kostnad totalt: 11308
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: