Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU102, 2599 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-21 Stoppdatum 2015-08-21
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4745
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: