Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS002, 2041 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-24 Stoppdatum 2015-10-24
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3308
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: