Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS021, 2060 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-24 Stoppdatum 2015-10-24
Mängd (ton): 4,12 Kostnad totalt: 6615
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: