Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN037, 1910 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-05 Stoppdatum 2015-11-05
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 5213
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: