Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN039, 1911 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-05 Stoppdatum 2015-11-05
Mängd (ton): 9,15 Kostnad totalt: 15639
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: