Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB002, 1670 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-13 Stoppdatum 2015-08-13
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1706
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: