Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN093, 2746 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-08 Stoppdatum 2015-12-08
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 2716
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: