Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR132, 2775 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-03-22 Stoppdatum 2015-03-22
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3189
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: