Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 313 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-29 Stoppdatum 2015-11-29
Mängd (ton): 9,73 Kostnad totalt: 12462
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: