Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MADSJÖN, 1078 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-23 Stoppdatum 2015-10-23
Mängd (ton): 12,24 Kostnad totalt: 18546
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: