Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MYRESJÖ, 512 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-19 Stoppdatum 2015-11-19
Mängd (ton): 12,72 Kostnad totalt: 17006
Kalkmedel: Grovkalk 0-0,8 mm CaO halt: 47,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: