Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OSBÄCKEN, 1700 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-03 Stoppdatum 2015-12-03
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 2604
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: