Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYASJÖN, 242 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-23 Stoppdatum 2015-10-23
Mängd (ton): 21,33 Kostnad totalt: 23027
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: