Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SANDVATTEN, 1207 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-03 Stoppdatum 2015-08-03
Mängd (ton): 6,92 Kostnad totalt: 10818
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: