Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKOGSSJÖN, 66 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-03 Stoppdatum 2015-09-03
Mängd (ton): 30,00 Kostnad totalt: 31498
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: