Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 380 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-01 Stoppdatum 2015-11-01
Mängd (ton): 25,13 Kostnad totalt: 26895
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: