Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 2444 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-29 Stoppdatum 2015-08-29
Mängd (ton): 32,00 Kostnad totalt: 33362
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: