Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMULINGTJÄRN, 3314 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-07 Stoppdatum 2015-12-07
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1358
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: