Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Snäckesjön, 3091 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-02 Stoppdatum 2015-11-02
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 6130
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: