Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 510 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-20 Stoppdatum 2015-11-20
Mängd (ton): 18,00 Kostnad totalt: 19994
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: