Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-07 Stoppdatum 2015-11-08
Mängd (ton): 17,91 Kostnad totalt: 26790
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: