Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJURSJÖN, 381 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-27 Stoppdatum 2015-11-27
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 26778
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: