Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-25 Stoppdatum 2015-08-25
Mängd (ton): 6,97 Kostnad totalt: 9918
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: