Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KVARNSJÖN, 54 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-28 Stoppdatum 2015-08-28
Mängd (ton): 45,00 Kostnad totalt: 45452
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: