Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SVANSJÖ, 276 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-30 Stoppdatum 2015-12-01
Mängd (ton): 64,86 Kostnad totalt: 62684
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: