Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA VALSJÖN, 6 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-09-28 Stoppdatum 2015-09-28
Mängd (ton): 5,73 Kostnad totalt: 9117
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: