Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STRANDSJÖN, 4107 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-21 Stoppdatum 2015-08-21
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 17237
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: