Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-10-23 Stoppdatum 2015-10-23
Mängd (ton): 36,00 Kostnad totalt: 36396
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: