Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-12-09 Stoppdatum 2015-12-09
Mängd (ton): 12,10 Kostnad totalt: 15500
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: