Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TJUREVATTNEN (VÄSTRA), 1322 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-08-06 Stoppdatum 2015-08-06
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1507
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: