Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-21 Stoppdatum 2015-11-21
Mängd (ton): 40,52 Kostnad totalt: 41162
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: