Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTERSJÖN, 251 Budgetår: 2015
Startdatum: 2015-11-13 Stoppdatum 2015-11-13
Mängd (ton): 35,00 Kostnad totalt: 35488
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: